., . (2017). Noty o autorach. Przegląd Politologiczny, (1), 251–256. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12313