., . (2017). Spis treści i strona redakcyjna. Przegląd Politologiczny, (1), 1–6. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12314