Jas-Koziarkiewicz, M., & Stasiak-Jazukiewicz, E. (2018). Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych. Przegląd Politologiczny, (1), 147-162. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.10