Witkowska, M. (2018). Bezpieczeństwo: dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa, pod red. R. Skarzyńskiego i E. Kużelewskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 208–211. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.15