Skrzypczyńska, J. (2018). Polska w GATT/WTO. Przegląd Politologiczny, (1), 83–91. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.6