Miński, R. (2018). Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle „Partii Politycznych” Roberta Michelsa. Przegląd Politologiczny, (1), 107–113. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.8