Maj, P. (2015). Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku. Przegląd Politologiczny, (1), 21–34. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.2