Raubo, J. (2018). Neokonserwatyzm na tle systemu partyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przegląd Politologiczny, (2), 147–154. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.2.11