Lesiewicz, E. (2018). Europejski podręcznik historii jako próba wypracowania wspólnej pamięci zbiorowej obywateli Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (3), 57–68. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.4