Hordecki, B. (2018). Rosyjskie jubileusze jako zjawiska retoryczno-ironiczne. Przegląd Politologiczny, (3), 125–134. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.3.9