Kosman, M. (2018). Paweł Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 (M. Kosman). Przegląd Politologiczny, (3), 171. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/13934