Zięba, A., & Wróblewska, A. (2018). System Zarządzania Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego. Przegląd Politologiczny, (4), 37–48. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.4.3