CHODUBSKI, A. (2018). Marceli Kosman, O kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, ss. 192. Przegląd Politologiczny, (3), 215–220. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.14