PAJĄK-PATKOWSKA, B. (2018). Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet. Przegląd Politologiczny, (2), 91–100. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.9