BALCZYŃSKA-KOSMAN, A. (2018). Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci. Przegląd Politologiczny, (2), 113–120. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.2.11