ANTSZEWSKI, A. (2018). Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii). Przegląd Politologiczny, (1), 79–94. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.1.6