JAŃCZAK, J. (2018). Unia Europejska i jej granice. W poszukiwaniu modelu integracji na europejskich peryferiach. Przegląd Politologiczny, (4), 21–32. https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.2