Wejkszner, A. (2018). Terroryzm sponsorowany przez państwa. Casus bliskowschodnich państw-sponsorów. Przegląd Politologiczny, (2), 55–68. https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.2.6