Żyromski, M. (2014). Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość?. Przegląd Politologiczny, 19(4), 77–85. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.5