., . (2019). Spis treści. Przegląd Politologiczny, (1), 1–6. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/18724