Nagar, N. B. (2019). Europa, Bliski Wschód i „arabska wiosna” – zawiedzione nadzieje. Przegląd Politologiczny, (2), 55–66. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.4