Hordecki, B. (2019). Polityki językowe jako instrument kształtowania i retoryzacji stosunków wzajemnych w regionie postradzieckim. Przegląd Politologiczny, (2), 79–93. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.6