Lewandowska, M., & Stachowiak, B. (2019). Uniwersytet w okresie zmiany modelu przepływu informacji. Przegląd Politologiczny, (3), 59–68. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.5