Akyesilmen, N., & Ishmeal, M. (2019). Dyskurs nad językiem w stosunkach międzynarodowych. Przegląd Politologiczny, (3), 79–91. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.3.7