-, .-. (2019). Spis treści. Przegląd Politologiczny, (4), 3–4. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/20754