Laska, A. (2014). Polityka jako przedmiot badań w realiach instrumentalizacji politologicznego rozumu. Przegląd Politologiczny, 19(4), 143–157. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.10