Drzonek, M. (2014). Wielokadencyjność prezydenta miasta po wejściu Polski do UE – przypadek Gdyni. Przegląd Politologiczny, 19(4), 177–189. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.12