Janicka, I. (2014). Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 563. Przegląd Politologiczny, 19(4), 221–223. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.17