Pietnoczka, P. (2020). Instytucja referendum ogólnokrajowego na Ukrainie – aspekt normatywny. Przegląd Politologiczny, (1), 103–118. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.8