Wincławska, M. (2020). Obszary aktywności członków polskich partii politycznych z perspektywy zadań partii i aspiracji jej działaczy (grassroots). Przegląd Politologiczny, (1), 119–130. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.9