Milas, R. H. (2020). Między byciem sobą i możliwością stania się kimś innym – rozmowa z Zygmuntem Baumanem. Przegląd Politologiczny, (1), 175-182. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.13