Hájek, L. (2020). West Side Story w postkomunistycznym parlamencie: Wpływ płci na zachowania legislacyjne posłów do parlamentu. Przegląd Politologiczny, (2), 21–43. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.2