Shulga, T. (2020). Polityka migracyjna i mniejszości narodowe w Republice Litewskiej: lekcje dla Ukrainy. Przegląd Politologiczny, (2), 45–57. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.2.3