Sidorov, V. A. (2020). Wizerunek „rosyjskiego hakera” i cyberfobii „środowiska cyfrowego”. Przegląd Politologiczny, (4), 107–114. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.4.8