Osiński, S. (2021). Deprecjacja kobiet w uwarunkowanych stereotypowo wypowiedziach mężczyzn w polskich dyskursach politycznych w latach 2016–2017. Przegląd Politologiczny, (1), 39–57. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.1.3