Tomaszewska-Michalak, M. (2021). Fake news – wstępna analiza zjawiska. Przegląd Politologiczny, (1), 59–72. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.1.4