Stępka, M. (2021). Rezyliencja jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach przewlekłych kryzysów. Przegląd Politologiczny, (2), 105-117. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.7