Rohr-Garztecki, M. (2021). Długi cień historii. Kontrola cywilna a efektywność polskich sił zbrojnych. Przegląd Politologiczny, (2), 145-162. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.10