Rosicki, R. (2021). Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo jednostki na przykładzie kontroli operacyjnej stosowanej przez polski kontrwywiad. Przegląd Politologiczny, (3), 5–23. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.1