Szczepański, A. (2021). Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w aspekcie polityki etnicznej państwa polskiego. Przegląd Politologiczny, (3), 69–80. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.5