Skarżyński, M. (2022). Śródlądowe punkty tankowania LNG w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 73–81. https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.1.5