Andrzejewski, S. (2022). Indeksy demokracji i stan zaawansowania ich rozwoju dla pomiaru jakości demokracji na poziomie lokalnym. Przegląd Politologiczny, (1), 109–122. https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.1.8