Malużinas, M., & Górny, M. (2022). Głosowanie elektroniczne w opiniach i deklaracjach młodych Litwinów na przykładzie sondażu wśród dorosłych w wieku 19–29 lat – raport z badań wstępnych. Przegląd Politologiczny, (2), 65-78. https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.2.5