Jakubowski, J., & Pająk-Patkowska, B. (2022). “Bardziej społeczne” oznacza “bardziej wadliwe”: jak nowe media przyczyniają się do upadku polskiej demokracji. Przegląd Politologiczny, (3), 47–56. https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.4