Piechowicz, M. (2023). Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w perspektywie teoretycznej, praktycznej i agencyjno-instytucjonlanej. Przegląd Politologiczny, (1), 37–51. https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.3