Podgórska-Rykała, J. (2023). Deliberatywne mini-publiki jako odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej: pierwsze próby instytucjonalizacji w europejskich miastach. Przegląd Politologiczny, (4), 149–167. https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.11