Smoleń, K. (2014). Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji. Przegląd Politologiczny, (1), 107–122. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.7