Jomma, F. (2014). Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii. Przegląd Politologiczny, (1), 273–281. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.17