Giedz, M. (2014). Kurdowie we współczesnych społecznościach Bliskiego Wschodu. Przegląd Politologiczny, (1), 283–298. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.18