Wojnicki, J. (2014). Europeizacja czy transformacja - ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej. Przegląd Politologiczny, (2), 7–20. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.1